Geocaching

Čo je Geocaching ?

Súťažná aktivita pre skupiny. Za pomoci GPS zariadenia je potrebné nájsť stanovište, kde na súťažiacich čakajú rôzne úlohy či prekvapenia. Víťazom sa môže stať len skupina, ktorá si dokáže poradiť so všetkými úlohami. Počet ľudí v skupine je prakticky neobmedzený.