Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Múzeum na Liptove jedinečné svojho druhu v stálych expozíciách predstavuje krásu slovenskej živej a neživej prírody.

Expozícia Kras a jaskyne Slovenska
Na Slovensku bolo doteraz zaevidovaných viac ako 6000 jaskýň. Expozícia predstavuje svet speleológie a archeológie, slovenské jaskyne zaradené v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Expozícia Fauna biotopov Slovenska
Predstavuje vybrané biotopy s jej najtypickejšími obyvateľmi, doplnená informáciami o systéme celej živočíšnej ríše, o ohrozenosti živočíchov a spôsoboch ich ochrany.

Expozícia chránená príroda a Minerály

Informačné centrum múzea:  00421/44/547 72 30, www.smopaj.sk