Jaskyne na Liptove

Spoznajte počas dovolenky aj krásy slovenských jaskýň. Na Liptove a v neďalekom okolí  ich môžte navštíviť hneď niekoľko.

Stanišovská jaskyňa

V Jánskej doline je niekoľko, až 210 jaskýň, avšak sprístupnená je len jedna. Stanišovské jaskyne sú tri: Malá, Veľká a Nová. Ich chodby merajú spolu asi šesť kilometrov. Všetky tri jaskyne vytvorila kedysi podzemná rieka Štiavnica v dvoch pod sebou ležiacich poschodiach. Sú rozdelené na tri topograficky samostatné jaskyne s celkovou dĺžkou asi 6 kilometrov. 
Prírodná pamiatka Malá Stanišovská jaskyňa sa nachádza v Jánskej doline, v obci Liptovský Ján, asi 7 km od Liptovského Mikuláša. 

Má dĺžku 765 metrov, z toho sprístupnených je 354 m, hlboká je 28 m. 

Svojou silou a pôsobením vytvarovala Štiavnica jaskynu a skalné steny do rôznych zaujímavých tvarov. Najdhšie jazero v jaskyni má 20 metrov. Veľkú časť kvapľovej výzdoby zničili ľudia v časoch, keď sa o jaskyňu ešte nikto nestaral. Keďže mala odjakživa voľne prístupný vchod. Zachovali sa len veľké stalagnáty a sintrové jazierka. Zaujímavosťou je biely povlak, tzv. horské mlieko, ktoré vzniká kryštalizáciou uhličitanu vápenatého za pôsobenia mikroorganizmov a baktérií. Kedysi sa používalo ako liek.

Obdivovať môžte tiež čelusť medveďa hnedého, tesák jaskynného medveďa a obetné miesto obó.

V jaskyni sa nachádzajú rôzne živočíchy prispôsbené na život v jaskynných podmienkach. V niekoľkých jazierkach sa dajú uzrieť chvostoskoky. Stanišovská jaskyňa je významným zimoviskom netopierov v Jánskej doline. Žije ich tu až 7 druhov.

Teplota v jaskyni je počas celého roka približne 6 stupňov. Otvorená je denne, od 10. do 16. hodiny, vstup je každú hodinu. Dĺžka prehliadky je 45 - 60 minút. Pred vstupom do jaskyne dostane každý návštevník čelovú lampu, kedže v jaskyni nieje elektrina.

Ak pôjdete autom, parkovisko je 200 metrov od jaskyne. Dopraviť sa dá aj autobusom, od poslednej zastávky je to asi 20 minút peši. 

Demänovská jaskyňa slobody  (vzdialenosť – 4,7 km)

Zadelenie:Národná prírodná pamiatka
Katastrálne územie: Demänovská dolina
Okres:Liptovský Mikuláš
Geomorfologická jednotka:Nízke Tatry
Dĺžka:8126 m
Hĺbka (výškový rozdiel - vertikálne rozpätie):120 m

Demänovská ľadová jaskyňa  (vzdialenosť – 4,5 km)

Zadelenie:Národná prírodná pamiatka
Katastrálne územie: Demänovská dolina
Okres:Liptovský Mikuláš
Geomorfologická jednotka:Nízke Tatry
Dĺžka:1975m
Hĺbka (výškový rozdiel - vertikálne rozpätie):57 m

Jaskyne sú nevšednými prírodnými fenoménmi, ktoré svojimi pozoruhodnosťami oslovujú širokú verejnosť i odborníkov rôzneho zamerania. 

V porovnaní s inými prírodnými javmi sa vyznačujú mnohými svojráznymi až unikátnymi črtami, ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia. 

Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je pohľad na rôznorodé útvary kvapľovej výzdoby, vodou vypreparované skalné tvary, mohutné podzemné siene, podzemné kaňony pretekané hučiacimi vodami alebo priezračné jazerá. 

Dominantným znakom niektorých jaskýň je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy kostí vyhynutých zvierat. V našich jaskyniach sa okrem netopierov vyskytuje veľa druhov drobných živočíchov prispôsobených životu v podzemí. 

Keďže človek sa dostával do jaskýň už v dávnej minulosti a niektoré z nich dokonca v praveku osídlil, sú aj miestami historických pamiatok a archeologických nálezov.

S mnohými takýmito pozoruhodnosťami sa stretávajú aj návštevníci sprístupnených jaskýň na Slovensku, ktoré si v posledných rokoch ročne prezrie vyše 680-tisíc domácich i zahraničných hostí. 

Sprístupnené jaskyne ako náučné lokality majú dôležité poslanie nielen v environmentálnej výchove, ale aj v rámci turistického ruchu. 

Každý návštevník by si mal však uvedomiť, že jaskyne sú veľmi citlivé voči akýmkoľvek nevhodným zásahom človeka, preto si ich ochrana vyžaduje zvýšenú pozornosť. 

Úcta k jaskyniam stelesňuje aj úctu k jaskyniarom, ktorí často na hraniciach ľudských možností objavujú a skúmajú neznáme podzemné priestory. 

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. Preto sú lákavou pozvánkou na zaujímavé cesty za krásou a poznaním.

Až 44 jaskýň a priepastí na Slovensku, ktoré predstavujú súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, je vyhlásených za národné prírodné pamiatky. 

V súčasnosti je 30 jaskýň v rôznych oblastiach Slovenska vyhlásených za verejnosti voľne prístupné jaskyne. Vyhlášky Krajských úradov životného prostredia upravujú podmienky vstupu a správanie sa návštevníkov v týchto jaskyniach.

Niektoré jaskyne sú sprístupnené verejnosti, pričom ich prevádzku zabezpečujú iné subjekty ako Správa slovenských jaskýň.

Na Slovensku je známych vyše 5350 jaskýň vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň dlhý vyše 35 km...